Ford

Thông tin nhà sản xuất

 FordEmail: 

http://www.ford.com.vn

Ford Việt Nam là một trong những công ty sản xuất ô tô và phân phối sản phẩm này trên thị trường ô tô Việt Nam. Đây là liên doanh giữa Ford Motor Company (Hoa Kỳ 75%) và Công ty Diesel Sông Công (Việt Nam - 25%), với tổng số vốn đầu tư 72 triệu USD. Đến năm 2005, Ford Việt Nam vẫn là Công ty có vốn đầu tư trực tiếp lớn nhất của Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Song hành với chiến lược kinh doanh, công ty Ford Việt Nam đã có nhiều hoạt động đóng góp vào sự phát triển của giao thông Việt Nam, ví dụ như chương trình giúp lái xe an toàn vào buổi sáng hàng tuần, chương trình Ford Grant tài trợ cho các dự án bảo vệ môi trường và giữ gìn văn hóa, v.v